Milorad Mateović

Predsednik Srpskog centra i osnivač bala

Goran Karan

Potpredsednik Srpskog centra

Vesna Dimitrijević

Predsednica Dijaspora Media i urednica „Dijaspora.tv“

Ljubiša Dimitrijević

Direktor agencije Idea Pro

Velimir Agovski

Umetnički direktor

Ana Bošković

Član organizacionog odbora